Keahlian Antarabangsa


KEAHLIAN BERSEKUTU DALAM INTERNATIONAL MATHEMATICAL UNION (IMU)
Malaysia menerusi AISMM telah telah diterima sebagai IMU Associate Membership of Malaysia bermula 1 Ogos 2012 bagi tempoh 4 tahun. Kenyataan rasmi daripada pihak International Mathematical Union (IMU).