Pemegang Amanah


AISMM telah melantik TIGA (3) orang Pemegang Amanah terdiri daripada:

a) Yang Berbahagia Prof. Dato′ Sri Syed Arabi Syed Abdullah Idid
(Mantan Rektor Univerisiti Islam Antarabangsa Malaysia)
b) Yang Berbahagia Dato′ Wan Ismail Wan Yusoh
(General Manager (Strategic Relations), Bank Islam Malaysia Berhad)
c) Yang Berbahagia Prof. Datin Dr. Azizan Baharuddin
(Timbalan Ketua Pengarah, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM))