Jawatankuasa Penggerak AISMM


Mesyuarat Agung Pertama AISMM pada 10 Februari 2012 telah bersetuju melantik jawatankuasa seperti berikut:

Presiden : Prof. Dato′ Dr. Hj. Kamel Ariffin Mohd. Atan
Universiti Putra Malaysia/Institut Penyelidikan Matematik)
Timbalan Presiden : Prof. Dr. Abdul Aziz Jemain
(Universiti Kebangsaan Malaysia)
Setiausaha : Prof. Dr. Noor Akma Ibrahim
(Universiti Putra Malaysia)
Setiausaha Eksekutif : Puan Zurita Ismail
(Universiti Putra Malaysia)
Bendahari : Prof. Dr. Arsmah Ibrahim
(Universiti Teknologi Mara)
Ahli Jawatankuasa : Prof. Dr. Ahmad Izani Md. Ismail
(Universi Sains Malaysia)
: Prof. Dr. Ismail Mohd
(Universiti Malaysia Terengganu)
: Prof. Madya Dr. Zainal Abdul Aziz
(Universiti Teknologi Malaysia)
: Prof. Madya Dr. Jumat Sulaiman
(Universiti Malaysia Sabah)
: Prof. Madya Dr. Ismail Abdullah
(Universiti Sains Islam Malaysia)
Pemeriksa Kira-kira : Prof. Dr. Norsarahaida Saidina Amin
(Universiti Teknologi Malaysia)
: Prof. Dr. Nor Aishah Hamzah
(Universiti Malaya)